Regeringen positiv till nytt förslag om europakt

I ett nytt utkast till överenskommelse mellan euroländerna om ekonomisk styrning finns skrivningar som gör det lättare för icke-euroländer som till exempel Sverige att skriva under de nya reglerna. Det viktiga för Sverige är att budgetreglerna inte är bindande. Så här kommenterar statsminister Fredrik Reinfeldt det nya förslaget.

– Det är ett förhandlingsdokument som ännu inte är färdigt, säger Fredrik Reinfeldt.

Du har tidigare sagt att vi inte kommer att vara med i något bindande när vi inte är ett euroland, nu är reglerna inte längre bindande?

– Vilket visar att det var viktigt för mig att säga detta i december, att det verkligen skulle möjliggöra en närvaro och ett inflytande men som inte ställde exakt samma krav på Sverige som om vi hade euron. Det ser ut som om vi kanske kan få gehör för den synpunkten men jag har också lärt mig i den här processen att det är färdigt först när allting är klart. Nu pågår diskussioner i Bryssel över själva utformningen, säger Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt som låter försiktigt nöjd över möjligheten att Sverige ska kunna få ett politiskt inflytande genom närvaro på möten utan att för den sakens skull behöva följa nya hårdare regler om enskilda länders ekonomi.

Men det räcker inte med att regeringen är nöjd. Det krävs mer än så.

– Vi måste ha ett tydligt stöd i riksdagen för att kunna gå med och det bygger både på allianspartier men rimligen också på Socialdemokraterna, säger Fredrik Reinfeldt.

Socialdemokraterna har ännu inte uttalat sig om det nya förslaget. Men att döma av vad den ekonomiske talesmannen Tommy Waidelich sa i Sveriges Televisions program Agenda före jul så är nu en viktig förutsättning uppfylld.

– Det är viktigt att vara med i EU och påverka. Är det så att vi kan vara med och göra det utan att ge upp en nationell suveränitet och samtidigt respektera folkomröstningens resultat om att stå utanför, då är vi givetvis öppna för att diskutera, säger Tommy Waidelich.

Diskussioner blir det enligt uppgift till Ekot nästa vecka då regeringen och socialdemokraterna ska mötas för närmare diskussioner om den nya europakten.