Norrbotten

De vill krossa myter om kvinnliga företagare

2:46 min

Myter kring kvinnliga företagare gör att de har svårare än manliga företagare att få ekonomiskt stöd från Almi, Länsstyrelsen och Landstinget.

Nu har de två forskarna Jeaneth Johansson och Malin Malmström vid Luleå tekniska universitet redovisat en studie som krossar myterna.

Malin Malmström säger att socialt nedärvda föreställningar gör att vi sen barnsben tänker kring kvinnor och män på ett visst sätt. Det spiller sen över till finansiärernas bedömningar och hur de tänker.

– Kvinnor som har företag har sämre villkor och måste driva företaget med snävare marginaler. Då har man också svårare att tänka sig att nyanställa eller att nå ut på ny marknad, säger

Kvinnliga företagare har lättare att ta del av Landstingets pengar än av Länsstyrelsens och Almi Företagspartners pengar. Landstinget i Norrbotten har lagt in jämställdhetsmål för sitt stöd till företagare och det märks.

– De jobbar mycket med de här frågorna i gruppen som fördelar medlen. De har fortfarande en del att jobba med, men de är föregångare, säger Jeaneth Johansson.

En myt som krossas är att kvinnor skulle vara verksamma i branscher där offentlig finansiering är begränsad.

– Det är samma branschstrukturer för kvinnor som för män. Det är tjänstesektorn, handel och tillverkning som dominerar, säger Jeaneth Johansson.

77 procent av småföretagen i Norrbotten drivs av män, 23 procent av kvinnor, men när det gäller att starta nya företag står de norrbottniska kvinnorna för vart tredje nytt företag - bäst i landet.

Jeaneth Johansson och Malin Malmström är klara över vad de vill uppnå med rapporten.

– Målsättningen är att könsneutralisera bedömningsprocesserna hos finansiärerna, så att den finansiering som kommer ut hamnar hos de entreprenörer med bästa affärspotentialen och att kön inte är en faktor i den bedömningen, säger Malin Malmström och Jeaneth Johansson nickar bifallande.