Karlskrona

Landstingsdirektören: "Säkerheten ska höjas"

1:35 min

Nu ska överfallslarmet på akuten i Karlskrona kopplas till ett vaktbolag. Det ska också sättas upp fler övervaknikskameror och anställas fler väktare. - Jag vet inte varför larmet bara ringer internt på akuten, men det måste ändras direkt, säger landstingsdirektör Peter Lilja. 

Det är sedan stora brister i säkerheten för personalen på akuten i Karlskrona har uppdagats i en intern rapport, som beslutet att vidarekoppla larmet tas.

- Vi har redan börjat prata med ett vaktbolag och larmet ska kopplas in så fort som möjligt, säger Peter Lilja.

Rapporten visar, som vi har berättat, att hot och våld mot personalen på akuten i Karlskrona har ökat de sista åren. Människor som har ont och får sitta länge och vänta blir ofta upprörda, men vanligast är att det är drogpåverkade och fulla personer som blir våldsamma. Landstingsdirektör Peter Lilja lovar utöver ett överfallslarm även fler övervakningskameror och väktare på plats dagtid.

Utbildning 
Rapporten har även kommit fram till att personalen har ett bristande säkerhetsmedvetande. Därför tog landstinget i november beslut om en utbildning i säkerhetstänkande. Den handlar bland annat om hur man bemöter patienter i kristillstånd.

Dessutom har lansdstinget tagit fram en handlingsplan mot hot och våld.

Säkerhet ska få kosta
Kostnaderna för utbildning, kameror, väktare och vidarekopplat larm handlar totalt sett om stora investeringar, säger akutchefen Ulf Peter  Lundberg. 

Peter Lilja har inte räknat på hur mycket pengar det rör sig om totalt, men han är beredd att betala för höjd säkerhet.

– Vi har inte råd att inte insvetera i vår personal i det här fallet. Det mesta ska vi klara av i budgeten för 2012, säger han.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se