Apor i stora flockar har färre utmärkande detaljer i ansiktet

Primaters, eller apors, ansikten kan se väldigt olika ut. Det handlar om alltifrån varierande kraftiga färgpartier, mustascher och tofsar. En grupp amerikanska evolutionsbiologer som studerat primaters ansikten i Central- och Sydamerika anser sig ha hittat starkt stöd för idén att apor som lever i små utspridda grupper tenderar att få väldigt varierande ansikten. Medans arter som lever i större grupper utvecklar allt enklare ansikten.

I tidskriften Proceedings of Royal Society B skriver forskarna att man kunde förvänta sig motsatsen. Att ju fler individer som finns i flocken desto mer varierande komplexa mönster i ansikten för att aporna ska kunna se skillnad på varandra. Att det verkar vara tvärtom kan bero på att större grupper ställer högre krav på social förmåga och då spelar mimik och ansiktsutryck större roll än att ha komplexa mönster i ansiktet.