Jag stod inför ett omöjligt val

30 min

Radiopsykologen den 19 januari 2012

Lena undrar hur mycket hon kan säga om sitt trassliga förflutna till sina tre vuxna barn. Hon var bland annat tvungen att välja bort ett av dem och har två separationer bakom sig.
Vad händer om hon berättar för sina barn om varför hon separerat? Hon känner också mycket skuld och skam och vill få hjälp att hantera dessa känslor.

Marie-Louise
skriver i sitt brev att hon har fått rådet att lämna svåra saker hon har varit med om bakom sig. Men hur gör man det?

Lyssna eller ladda ner hela programmet.