Kinas sjunkande fastighetspriser oroar omvärlden

1:43 min

De sjunkande fastighetspriserna i Kina kan vara ett tecken på att ytterligare en bubbla håller på att spricka. Den varningen har bland annat kommit från nobelpristagaren Paul Krugman. Konsekvenserna för världsekonomin skulle bli stora.

Men andra experter lugnar och säger att västerlänningar missförstår den kinesiska marknaden.

I Kina har fastighetspriserna sjunkit den senaste tiden. Till viss del är detta en följd av att den kinesiska ekonomin börjat gå lite långsammare, bland annat på grund av minskad efterfrågan i väst.

Men, prisnedgången är även ett resultat av nedkylningsåtgärder av Kinas regering. Fastighetsmarknaden innehar en central position i Kinas finansiella system och regeringen vill till varje pris undvika en kollaps.

Det bankas, grävs och byggs för fullt i Peking, precis som det har gjorts i flera decennier nu.Men trots allt byggande så har fastighetspriserna stigit år efter år.

Fram tills nu.

Vissa menar att det är bubbla, som nu sakta börjat pysa. Faktum är att fler än hälften av alla nybyggda dyra lägenheter i Peking står tomma, ingen bor i dem. Men de har likväl blivit sålda - inte som bostäder, utan som investeringsobjekt.

Kinesiska medborgare har nämligen inte så mycket att välja på när de ska investera sina pengar. Bankräntorna hålls artificiellt låga - de är lägre än inflationen. Det innebär att det i praktiken är en förlust att sätta in sina pengar på banken.

Kinesiska medborgare kan inte heller fritt investera i aktier eller fonder utomlands.

Fastigheter har på grund av det här kommit att få en ohälsosamt viktig roll för finansmarknaderna i Kina, menar många experter. Belåningsgraden är förvisso mycket låg - många fastigheter köps genom en engångsbetalning. Men regeringen är orolig för en bubbla, och har vidtagit åtgärder för att få ned priserna.

Det senaste halvåret har priserna börjat sjunka. Paradoxalt nog har däremot hyrorna fortsatt att stiga - något som belyser att här är tillgång och efterfrågan på fastigheter som bostäder inte samma sak som tillgång och efterfrågan på fastigheter som investeringsobjekt.

Fastighetspriserna väntas fortsätta gå ned med 10-20 procent i år. Men snabbare än så får det inte gå, nedgången får inte bli till ett fall. För om det nu är en bubbla och den spricker, då kommer de ekonomiska konsekvenserna för Kina att bli mycket kännbara.

Det är med andra ord minst sagt en delikat balansgång Kinas regering nu måste klara av.