Det blir billigare att köpa el-bilar

De bilar som drivs av elektricitet är bra för miljön.
Men de är mycket dyrare än vanliga bilar.
Många el-bilar kostar över 350 000 kronor.
Därför är det ganska få som köper dem.

För att locka fler att köpa el-bilar
har regeringen lovat att sänka priset.
Det gör regeringen genom att betala en del av kostnaden,
men högst 40 000 kronor.
Det kallas super-miljöbils-premie
och de reglerna började att gälla den 1 januari i år.

Trots det sänkta priset är el-bilarna fortfarande dyra.
Så föreningen "Gröna bilister" tror
att många fortfarande inte har råd att köpa el-bil.