Åfors

Åforsbor i öppet brev till Jansson

”Det här duger inte, Torsten Jansson!” Så börjar ett öppet brev till Orrefors Kosta-Bodas huvudägare från den så kallade Åforsgruppen, som vill rädda kvar den varma produktionen i Åfors. I brevet står det att en hel bygd släcks ner om ugnarna slocknar.

Torten Jansson äger New Wave Group, där glaskoncernen ingår. Glasbruken i Orrefors och Åfors står inför stora neddragningar när koncernen har sagt upp personal.

I brevet framförs flera argument för att bevara ett levande glasbruk i Åfors:

Åforsandan är känd för gemenskap, sammanhållning och en unik kämparanda. Åfors Glasbruk har alltid visat goda produktionsresultat och god branschsäkerhet.
Allt detta tillsammans leder till god företags- och produktutveckling. Stryps dessa förutsättningar undergrävs möjligheterna för hela koncernens framtid.

Enligt Åforsgruppen har Orrefors Kosta-Boda fel taktik för att tackla problemen på marknaden.

Som ägare måste man ha tålamod, vara öppen för nytänkande och lyhörd för de idéer som skapas på verkstadsgolvet.

Vi kräver att ugnarna i Åfors får fortsätta brinna.

I slutklämmen vänder brevskrivarna sig direkt till Torsten Jansson:

Släcker du ugnarna i hyttan i Åfors, så är det inte bara glasarbetarna på bruket som drabbas du släcker ner en hel bygd.