Kris i vindkraftstillverkaren Vestas

1:57 min

Vindkraftsindustrin växer snabbt i världen, inte minst i Sverige. Samtidigt kom beskedet i dag att världens största tillverkare av vindkraft, danska Vestas, befinner sig i kris och kan tvingas sparka närmare fyra tusen medarbetare.

– Vi står inför stora utmaningar inte minst i USA, säger Vestas VD Ditlev Engel och förklarar att företaget ska skära i kostnaderna radikalt.

Över 2 300 anställda får sluta inom de närmaste månaderna - mer än var tionde anställd - och senare kanske ytterligare 1 500 i Vestas amerikanska fabriker.

Det här sker sedan fjolårets vinst raderats ut och utsikten om att den viktiga amerikanska marknaden väntas gå väg ned, som en följ av indragna skattelättnader på förnybar energi.

Men Vestas kläms också från andra håll, nya leverantörer som pressat priserna på vindkraftiverk

– Det kommer in fler och fler kinesiska aktörer på marknaden och det är klart att med deras kostandsutveckling  säger Gunnar Fredriksson som är vice VD på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Men jag tror inte att det tyder på att det blir en global konjunkturnedgång inom vindkraften utan snarare att det blir större konkurrens.

Det här märks inte minst i Sverige. 2009 fanns här fem vindkraftleverantörer- förra året 14 och ett av de stora kinesiska tillverkarna gör nu en första etablering här. Om den hårdnande konkurrensen nu slår hårt mot Vestas så är det här goda nyheter för investerarna, som under det senaste året sett priserna falla märkbart på turbinerna, själva vindkraftverken, säger Gunnar Fredriksson.

– Eurokursen har förbättrats väldigt mycket och det kan ha gjort 20-25 procent på turbinpriserna eftersom vi köper det mesta i euro.