Utbildning

Gymnasievalen som kan ge jobb

1:30 min

Länets 1 300 niondeklassare ska välja gymnasieprogram de närmaste veckorna. Nu finns färska siffror som visar vilka program som ger stor chans att få jobb och vilka som ofta ger hög lön senare i livet. Daniel Lidström Olsson går i nian på Storsjöskolan och ska snart välja vilken gymnasielinje han vill läsa.

De som tog examen från Teknikprogrammet på Wargentinskolan 2004 hade högsta inkomsterna fem år senare.

Den som vill vara säker på att få ett jobb efter gymnasiet ska däremot söka Bygg- eller Handelsprogrammen på Hjalmarströmerskolan i Strömsund. Alla elever som utexaminerades från de utbildningarna 2004 hade jobb fem år senare.

Enligt Lisbeth Godin Jonasson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östersund, så är det viktigt att länets gymnasieprogram ger eleverna jobb i första hand, eller att de läser vidare efter gymnasiet.

Naturvetenskapsprogrammen har flest antal elever som läser vidare, och Fjällgymnasiet i Svenstavik har full pott, det vill säga alla elever på det programmet, som gick ut skolan 2007 läste vidare på högskola eller universitet inom tre år.