Luleå

Fler hamnplatser behövs

Behovet av nya småbåts- och gästhamnsplatser i Luleå är akut. Uppåt 600 nya båtplatser behövs enligt en utredning som fritidsförvaltningen gjort i samarbete med tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Detta efter en motion från Rättvisepartiet socialisterna om det stora behovet av båtplatser. Fritidsnämnden vill ha 1,3 miljoner kronor av politikerna för att påbörja anlägga flytbryggor för ett 50-tal båtplatser.