Debatten om manlig omskärelse

6:58 min

Debatten om manlig omskärelse på icke-medicinsk grund har tagit ny fart. Vad är viktigast: Religionsfriheten eller Barnkonventionen? Människor och tro har följt den nya debatten började 2009 efter att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar alla landsting att skattefinansiera operationen. Men inom vården finns delade meningar och 2011 tog Vårdförbundets kongress ett beslut att förbundet ska verka för en ändring av lagen som kom till 2001.

Debatt mellan Lilian Olander, Vårdförbundet och Maynard Gerber, judiska församlingen i Stockholm, november 2011

Reportage om hur olika landsting hanterar rekommendationen från SKL, september 2009

 I Studio Ett den 12 januari 2012 möttes Lars Dencik, professor i socialpsykologi och Bengt Westerberg (fp) i en debatt om manlig omskärelse.