studio ett fredag 13 januari

Ska anhöriga kunna säga nej till organdonation?

14 min

Bristen på organ tvingar många svårt sjuka att lida - och i värsta fall till och med avlida - i kön till en transplantation. Socialutskottet vill nu se över reglerna för att göra det lättare att donera sina organ. En idé som diskuteras är att ta bort möjligheten för anhöriga att sätta stopp för donationen. Kenneth Johansson, (C) ordförande Socialutskottet och Charlotte Möller, samordnare för donationsverksamheten på Socialstyrelsen medverkar. 16-timmen