Efterlyst demoniserar personer som lever med hiv

2:49 min

När media säger hivmän och hivkvinnor bidrar de till en demonisering av hivpositiva. Personer med hiv stigmatiseras (utpekas med negativa egenskaper och "brännmärks”). Stigmatiseringen gör att det skapas ett vi och dem.

Det gjorde Efterlyst senast den 11/1. Lasse Lindberg är informationsansvarig på HIV-Sverige. Lasse anser att begreppet "hivmän" bidrar till att hivpositiva får svårare att vara öppna med sin hivstatus.

/Robert

Under 80-talets aidshysteri så började hivpreventionsaktörerna koppla samman hiv och aids med Döden/Liemannen. Hiv började bli porträtterat som en identitet.

I dagens Sverige, som i Efterlyst och under förra månaden i Expressen, ser vi alltså fortfarande hur media rapporterar om hivmän och hivkvinnor. Hivmän och hivkvinnor som medvetet överför viruset till andra. Det är extremt ovanligt att någon som lever med hiv avsiktligen överför viruset. Hur kan en person bli en hivman/hivkvinna, endast genom att de bär på ett virus?

När vi säger hivmän och hivkvinnor bidrar vi till en demonisering av hivpositiva. Personer med hiv stigmatiseras (utpekas med negativa egenskaper och "brännmärks”). Stigmatiseringen gör att vi skapar ett vi och dem. De finns inte bland oss ”vanliga”, de är promiskuösa och onda. Det stämmer ju naturligtvis inte, hiv finns överallt och vi behöver alla förhålla oss till viruset.

/Robert