INRIKES

Romer anmäler sajt för hets mot folkgrupp

0:57 min

Romer beskrivs på ett kränkande sätt och hängs ut med namn på en nättidning. Det är hets mot folkgrupp tycker Stefano Kuzhicov ordförande för Riksförbundet Romer i Europa som anmälde sajten till justistekanslern.

På nättidningen realisten.se kallas romer för zigenare och namn på romer som misstänkts ha begått brott skrivs ut.

Stefano Kuzhicov är ordförande för Riksförbundet Romer i Europa och tycker att sajten kränker romer och spär på fördomar om romer.

– Det känns väldigt kränkande och obehagligt att varje gång man öppnar den här sajten så ser man en liten notis om zigenare, säger han.

Sajten realisten.se drivs av Svenskarnas parti, som är ett parti med kopplingar till nazismen. Anders Ärleskog är vice partiledare förSsvenskarnas parti och han ser inte några problem med deras publiceringer.

– Att den här gruppen är kriminell och att det är hela gruppen det har vi aldrig sagt.
– Men det anses vara kränkande att använda namnet ziegnare?
– Nej, vi försöker inte kränka folk utan vi försöker tala om hur verkligheten förhåller sig. Och vi försöker också lyfta fram det på ett sånt som gör att alla förstår vad vi talar om, säger Anders Ärleskog, vice partiledare Svenskarnas parti.

Justistekanslern säger att sajten inte är hets mot folkgrupp.
– Just när det gäller yttrandefriheten så har den ett sådant stort värde att man brukar säga då att man får finna säga i också otrevliga saker. Så betyder det inte då att man därmed måste gilla det. Utan en diskussion i samhället måste finnas - är detta okej? Säger justitiekanslern Anna Skarhed.

Nu har JK slagit fast att det inte är ett brott av hets mot folkgrupp, men det kan istället till exempel vara frågan om förtal eller diskriminering.

Riksförbundet Romer i Europa har inte tagit ställning om de ska anmäla sajten till diskrimineringsombudsmannen.