Heltäckande slöja i skolan - kritik mot DO s hantering

6:23 min

Det så kallade Niqabärendet väckte en omfattande debatt om religiös diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens roll. DOs beslut att inte gå vidare med fallet till domstol lämnade skolorna utan vägledning när det gäller möjligheten att förbjuda heltäckande slöja.

Den ansvarige handläggaren Naiti del Sante trädde i december 2011 fram och berättar om turerna och konsekvenserna kring det uppmärksammade fallet om Niqab i skolan.