Sandarne

Oljesaneringen går i ide

1:54 min

Söderhamns kommun stoppar nu saneringsarbetet efter oljeolyckan i Sandarne. Anledningen är att isläget kraftigt har försvårat arbetet.

Lars Stål är teknisk chef på Söderhamns kommun och ansvarig för det 100-tal personer som har sanerat stränderna från olja.

- Vår organisation som i 23 dygn sanerat olja går nu ner i bemanning. Orsaken är att vintern har kommit - det är helt enkelt för mycket is för att det ska gå att sanera olja, säger han.

Därmed blir fredagen den sista arbetsdagen i oljesaneringen för de flesta av de hundratalet personer som städat bort olja i Söderhamns kustband efter oljeolyckan på Arizona Chemical strax före jul.

Mycket arbete återstår

Omkring 800 000 liter olja befaras ha runnit ut i havet, och av det har omkring hälften kunnat omhändertas genom räddningstjänsten, Kustbevakningen och den kommunledda saneringen till land. Saneringen kommer att fortsätta, men Lars Stål kan inte säga när.

- Det beror på när isen försvinner. Men vi kommer att ha folk som jobbar hela vintern med inventering och bevakning. Den personalen kan också gripa in om det uppstår ytterligare möjligheter till sanering, säger han.

Oljenotan ska betalas

Nu börjar också det digra arbetet med att reda ut kostnaderna för saneringen. Klart är att det kommer att handla om miljonbelopp för kemiföretaget Arizona Chemical som ju sagt att de ska betala saneringsarbetet.

Enligt Räddningschef John-Erik Jansson uppgår de extra kostnaderna för Räddningstjänstens personal- och material till uppskattningsvis 300 000 kronor. Kommunens totala kostnader är emellertid betydligt större, säger han:

- Vi har ännu inte fakturerat Arizona Chemical någonting, men uppskattar de första 11 dagarnas kostnader till minst 1,5 miljoner kronor.

Christian Höijer
christian.hoijer@sr.se