Besparingarna på Akademiska

"Nya läkemedel och metoder dyra"

1:39 min

Akademiska sjukhuset ska hitta besparingar på 235 miljoner kronor för i år. Orsaken är att kostnaderna för bland annat nya mediciner och behandlingsmetoder drar iväg, menar sjukhusdirektören.

– Det är en snabb utveckling med nya läkemedel och nya metoder som är kostnadsdrivande. Vi måste ha råd med att ge patienterna det, säger Lennart Persson som är sjukhusets chef.

Kostnaderna ökar på Akademiska sjukhuset i snabbare takt än vad skatteintäkterna rullar in.

Det är en allt bättre vård som kostar med till exempel nya och dyra mediciner.

– Nya läkemedel inom flera områden som psykiatrin, reumatism och cancerläkemedel betyder nya kostnader. Man ska komma ihåg att det är allt bättre läkemedel som är väl värt att ge våra patienter. Men det är klart att det kostar en slant, säger Lennart Persson.

Akademiska räknar också med att en allt äldre befolkning ska kräva mer vård. Nya behandlingsmetoder för stroke och hjärtsjukdomar - som kan hjälpa just äldre personer - driver också på kostnaderna.

– Den gäller inte minst katetermetoder där man i stället för att operare går in med slangar i olika organ och behandla sjukdomar som stroke och hjärtsjukdomar, säger sjukhusdirektören Lennart Persson.

Men kostnaderna som ökar gör att Akademiska sjukhuset måste dra ner på andra håll - 235 miljoner kronor ska det sparas in på sjukhuset i år.

– Vi kommer att redovisa våra förslag innan februari månads utgång, säger Lennart Persson.