Katrineholm

Musikfestival för äldre i sommar

En musikfestival för äldre kan bli verklighet i Katrineholm i sommar. Servichuset Igelkotten vill anordna och har sökt 50 000 kronor av vård- och omsorgsnämnden. Men eftersom festivalen riktar sig till alla äldre i kommunen, har nu politikern i kommunstyrelsen fått över ärendet på sitt bord. Festivalen planeras till slutet av maj.