”Sänkningen för euroländerna var väntad”

Sänkningen av kreditbetygen för en rad euroländer skapar viss osäkerhet vad gäller fortsättningen av eurokrisen, enligt ekonomer. Men det är inte säkert att den kommer att leda till förstärka problem för euron. Det menar Thomas Olofsson chef för skuldförvaltningen vid Riksgälden.

– Det här har varit väntat en längre tid, därför behöver det i sig inte betyda så väldigt mycket. Det bekräftar snarast en rätt dyster ekonomisk utveckling det kommande året, säger han.

Även Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, pekar på att nedgraderingen var väntad, och att den mest är en bekräftelse av den dåliga ekonomiska utvecklingen.

Men nedgraderingen kan ändå få allvarliga effekter på sikt, eftersom eurozonens räddningsfond EFSF är beroende av euroländernas kreditbetyg för att kunna låna pengar.

– Det har ju hela tiden diskuterats att den har för lite kapacitet. Om det försvinner två länder - Frankrike framför allt, men även Österrike som tidigare har haft högst kreditbetyg - då kommer räddningsfonden inte ha några resurser som skulle räcka till ens en liten del för Italien och Spanien om det skulle vara aktuellt. Då har man helt klart ett större problem än tidigare, säger Lars Calmfors.

Stämningen har varit bättre inom eurozonen den senaste tiden då räntan sänkts och bankerna lättare fått tag i pengar. Lars Calmfors vill inte dra för stora växlar av det.

– Det är väldigt lätt att överdriva och dra ut trender av kortsiktiga händelser. Nu har det varit ett par dagar som det har sett lite bättre ut. Det här kan mycket väl inleda en ny fas när det ser betydligt sämre ut, säger han.

Standard & Poor höjer ett varningens finger för eurozonens ensidiga fokus på budgetdisciplin och att det kan sänka tillväxten.

Thomas Olofsson på Riksgälden håller med om att det kan vara ett problem.

--Tanken är att åtstramningspakten ska öka förtroendet för länderna, men samtidigt leder åtstramningarna till långsammare tillväxt vilket i sig skadar förtroendet. Det här är en väldigt svår balans för de här länderna att hitta, säger han.