Merkel manar till snabba reaktioner

1:54 min

I Tyskland manade förbundskansler Angela Merkel till snabba europeiska reaktioner på att flera Euroländer igår fick sänkt kreditbetyg av företaget Standard & Poor’s. Hon uppmanade euro- och EU-länderna att skynda på arbetet med att komma till rätta med skuldkrisen.

– Nu måste vi snabbt och med bestämdhet implementera den nya europakten, sa Angela Merkel i dag i sin första kommentar till nyheten om att bland annat Frankrike nu förlorat det högsta kreditbetyget hos ett av de stora kreditvärderingsföretagen.

Merkel, som tillsammans med Frankrikes president Sarkozy, är huvudarkitekten bakom den pakt som euroländerna tillsammans med flera EU-länder vill införa för att stärka bland annat budgetdisciplinen inom eurozonen, framhöll också vikten av att pakten inte mjukas upp.

Det var i går kväll som det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's sänkte kreditbetyget för sammanlagt nio euroländer. Två av dem, Frankrike och Österrike förlorade sitt toppbetyg, Tyskland fick behålla sitt. Risken finns nu att kreditbetyget även kommer sänkas även för eurozonens räddningsfond EFSF. Det kan i så fall göra nödlån för krisländerna dyrare.

Men förbundskansler Merkel ser alltså snarast nedgraderingen som ett bevis för att den av henne uppdragna politiken för skuldkrisen lösning är den rätta och tyckte händelsen bekräftar hennes uppfattning om att Europa har en lång väg kvar att vandra innan man återfått marknadens förtroende.

Den tyske finansministern Schäuble försökte tona ner glädjen över att Tyskland fick behålla sitt toppbetyg och manade till solidaritet, vi delar ett gemensamt öde i Europa, sa Schäuble.

Flera ekonomiska bedömare och skribenter i Tyskland hävdar i dag också att nedgraderingen förmodligen bara får begränsade konsekvenser, och pekar bland annat på att USA länge levt med sänkt kreditvärderingsbetyg.

Men det finns även politiker inom Merkels eget parti som i dag lyfter fram risken att även Tyskland kan förlora sitt toppbetyg om man fortsätter på den inslagna vägen. Dessutom befarar en del bedömare det tyska toppbetyget kan få konsekvensen att Tyskland nu kommer att behöva bidra med ännu mer pengar till eurons räddningsfond vilket skulle bli svårt för förbundskanslern att försvara.