Sörmland

KD-nej till Mälardalsregion

Kristdemokraterna i landstinget säger nej till majoritetens förslag att bilda en region Mälardalen tillsammans med Örebro och Västmanland. Partiet menar att stödet i kommunerna för en sån region är alldeles för svagt, och att kommunerna inte fått tillräcklig tid att hantera frågan.  Få kommuner har enligt Kristdemokraterna haft möjlighet att ta upp frågan i respektive kommunfullmäktige.