Oro för dricksvattnet från Mälaren

1:29 min

Mälaren är hotad som dricksvattentäkt. Nu får drygt två miljoner människor sitt dricksvatten från Mälaren, och här i Uppsala län är det fler än 30 000 personer som dricker Mälarvatten. Men om 100 år kan verkligheten vara en helt annan.

Klimatförändringarna riskerar att göra Mälaren till en havsvik, så redan nu har länsstyrelserna runt Mälaren börjat tänka på åtgärder för att säkra dricksvattnet.

– Vi har inga omedelbara hot, så vi ska inte vara oroliga på det sättet. Men vi ska jobba långsiktigt, med god planering och strategiskt redan nu för att det inte ska uppstå problem i framtiden, säger Anette Björlin som är utredare på länsstyrelsen i Stockholm.

Ett stort antal människor är beroende av Mälaren för att få sitt dricksvatten. Därför är det viktigt att tänka framåt för att skydda sjön och säkra vattenförsörjningen. På kort sikt hotas Mälaren av till exempel föroreningar som rinner ut i sjön och där pågår redan arbetet:

– Både länsstyrelsen och kommunerna jobbar väldigt intensivt nu med åtgärdsprogram för att minska spridningen av föroreningar till Mälaren, säger Anette Björlin.

På lång sikt kan klimatförändringarna göra att Östersjöns vattennivå höjs så att vatten tränger in och Mälaren förvandlas till en havsvik. Den frågan har man nyligen börjat jobba med och ett par tänkbara åtgärder diskuteras:

-- Man kan höja Mälaren i samma takt som havet eller bygga barriärer eller vallar ute i skärgården för att hindra att vattnet tränger in i Mälaren, säger Anette Björlin.

Men också alla som bor runt Mälaren kan bidra till att minska föroreningarna i sjön så att framtida generationer också har tillgång till dricksvatten.

– Till exempel att inte tvätta bilen på gatan. Har du en båt så kan du sluta använda båtbottenfärg och använda båtbottentvättar. Det är två exempel på att skydda Mälaren som individ, säger Anette Björlin.

Reporter: Elisabet Andersson,
P4 Stockholm