Centern: Erkänn palestinsk stat

1:54 min

Centerpartiet tycker att Sverige ska säga ja till en palestinsk stat. Därmed ändrar partiet uppfattning. Men frågan splittrar regeringspartierna.

Centerns utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren menar att planen på en tvåstatslösning först efter ett fredsavtal mellan israeler och palestinier inte har fungerat.

– Vi tycker att det finns skäl för att svara på palestiniernas önskan om att få bli en stat och svara ja på frågan den här gången, säger hon.

Genom att erkänna en palestinsk stat skulle Sveriges hållning med en tvåstatslösning i Mellanöstern bli mycket tydligare, menar Kerstin Lundgren. Hon hoppas också att Sverige ska kunna påverka andra EU-länder att följa efter.

Men frågan splittrar regeringspartierna. Fredrik Malm är Folkpartiets utrikespolitiske talesperson.

– Det finns olika uppfattningar om detta och vår uppfattning är att om en palestinsk stat ska vara livskraftig och kunna leva i fred med Israel krävs det ett fredsavtal innan den nya staten erkänns, säger han.

Folkpartiets Fredrik Malm menar att Sveriges trovärdighet hos israelerna skulle försvagas vid ett erkännande av en palestinsk stat. Det finns inga genvägar till fred, det krävs ett fredsavtal, menar han.

Kristdemokraterna har tidigare varit beredda att diskutera ett erkännande, men hur Centern ska få med sig Moderaterna och Folkpartiet har inte Kerstin Lundgren någon riktig plan för.

– Jag hoppas att det finns goda intentioner hos fler partier i regeringen och att man ska kunna nå en samsyn, säger hon.

På DN-Debatt skriver hon också att Sverige ska rösta ja till palestinierna i FN:s generalförsamling. Det skulle innebära en uppgradering av palestiniernas status.

Det är inte Folkpartiets Fredrik Malm emot.

– Att fullt ut erkänna Palestina samtidigt som terroristiska Hamas styr halva området och samtidigt som det inte finns ett fredsavtal är vi emot. Att däremot diskutera palestiniernas roll inom FN-systemet är däremot något vi kan diskutera, säger han.