Alltfler unga saknar jobb

5:46 min

Idag är det 100 000 ungdomar mellan 16 och 24 år i Sverige som varken pluggar eller jobbar. Och de väntas bli fler, med den nya gymnasiereformen. Nu startas flera projekt för att få in de här ungdomarna i jobb eller studier. Reportage av Karin Wirenhed.

Samtal med Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia vid Malmö högskola.