Utredare: "Slå ihop högkostnadsskydden"

Ett gemensamt högkostnadsskydd för patientavgifterna för läkemedel, vårdbesök och sjukresor föreslås av regeringens utredare Bo Könberg på DN debatt i dag.

I avvaktan på ett gemensamt tak bör de olika taken höjas i takt med prisbasbeloppet, skriver Könberg.

Han föreslår även att avgiften för vård på sjukhus höjs från 80 till 100 kronor.

Andra förslag är att det skapas en äldreomsorgsfond för att klara 40-talisternas behov av omsorg framöver. En årlig avsättning på en procent av BNP skulle om tio år kunna ge en fond på kanske 350 miljarder kronor i dagens penningvärde, skriver Könberg.

Ekot