Kristianstad/Hässleholm

Sfi-bonus svår att få för många

1:24 min

Inte en enda elev i svenska för invandrare på lägsta kursnivå i Kristianstad och Hässleholm har beviljats sfi-bonus. Bonusen är tänkt att höja motivationen för de som nyss anlänt till Sverige.

De sfi-studerande på de högre nivåerna klarar kraven för bonus, medan de på den lägsta nivån blir utan.Den ekonomiska bonusen lanserades i september 2010 och är tänkt att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska.

– Det är svårt eftersom de på lägsta nivån är personer som har lägst skolutbildning. Det tar normalt sätt två år för dem. Vi hade förutsett att det inte skulle bli särskilt många, säger Susanne Bergman som är rektor på sfi i Kristianstad.

SFI-bonusen gäller kurser på tre olika nivåer, och kravet för alla kurserna är att de ska avklaras inom tolv månader från det att de påbörjats. I Kristianstad kommun har totalt fyrtioen personer fått sfi-bonus, men bara för kurser på de två högre nivåerna. Hässleholm kommun saknar bonustagare på den lägsta kursnivån. I Osby har antalet utbetalningar tvärtemot varit flest på den lägsta nivån. Men Roger Johansson som är rektor på sfi i Osby förklarar det med att placeringar vid inskrivningen kan bli fel. Att felplaceringar förekommer inom mindre kommuner är något Susanne Bergman bekräftar.

Av siffror att döma fungerar sfi-bonusen inte som en morot för de som har svårast för att lära sig svenska.

– Bonusen gör bara att det går en eller två månader fortare. De som har lätt för att lära sig ett nytt språk klarar alltid det här. Den stora svårigheten är de som har kort skolbakgrund. Där behövs satsningar.