Fejkade uppgifter om besprutning

Ryftes miljöbrott - rättegångsdag 6

1:48 min

Sjätte dagen av rättegången om grovt miljöbrott vid Ryftes i Fole handlade bland annat om en ny åtalspunkt mot en fjärde man, nämligen osant intygande. Men under förhandlingen i Gotlands tingsrätt beslutade åklagaren att lägga ner åtalet och mannen är alltså inte längre misstänkt för något brott.

Åklagare Ingvar Wennersten hävdade att mannen gjort sig skyldig till osant intygande både när han var anställd på Ryftes och när han 2009 kom tillbaka för att mata in uppgifter om besprutning i datasystem. Och av de uppgifterna ska det enligt lag bland annat framgå vilket bekämpningsmedel som använts, hur stark blandningen var, var besprutningen gjordes och vad det var för väderlekförhållanden på platsen.

Men de uppgifter mannen utgick från var bristfälliga - och enligt åklagaren har han medvetet fört in påhittade uppgifter, och även när det funnits uppgifter att utgå från har ibland felaktiga uppgifter matats in.

Mannens advokat, Helen Ahlsten, sa att han inte begått nåt brott - om han matat in felaktiga uppgifter beror det på slarv eller stress. Uppgifterna blir inte låsta i datorsystemet så det går att ändra dem i efterhand - och det syns inte vem det är som har varit inne i programmet och matat in uppgifter.

Åklagare gick igenom en rad uppgifter om bekämpning och visade på felaktigheter - och direkt motsägelsefulla uppgifter, till exempel att samma person varit på två olika platser samtidigt och besprutat.
Har du någon förklaring, frågade Ingvar Wennersten?
– Nej, jag får ju ta ansvar för det jag gjort, sa mannen.
Jag tror inte att du ljuger och hittat på det - har du någon annan förklaring?
– Nej, kanske en brist i dataprogrammet.

Efter omkring en halvtimmes förhör beslutade åklagaren sig för att lägga ned åtalet mot mannen - han är alltså inte längre misstänkt för att ha fejkat uppgifter om Ryftes besprutning. Mannens advokat Helen Ahlsten yrkade direkt på att mannen skulle frikännas.

Domaren Mikael Mellqvist frågade mannen om han förstod vad som hände, och förklarade sen att det som just nu hänt var positivt för honom.