Företag prövar lärarlegitimation

Det är i praktiken anställda hos bemanningsföretaget Proffice som avgör om 180 000 lärare ska få sin legitimation. Skolverkets handläggare har knappt om tid att granska dessas slutsatser, skriver Dagens Nyheter.

Från den 1 juli krävs lärarlegitimation för att få bli tillsvidareanställd som lärare. Anställda på Proffice granskar alla ansökningarna och gör en bedömning som sedan ska godkännas av Skolverkets fem handläggare.

Enligt Dagens Nyheters beräkningar har handläggarna fyra minuter per ärende på sig om de 77 000 ansökningarna som hittills kommit in ska vara klara till sommaren.

Tommy Lagergren, avdelningsdirektör på Skolverket, tror att tiden räcker till.

– Vi har bedömt att det ska räcka med en snabb kontroll, säger Tommy Lagergren.

Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk till upplägget, som hon anser ligger i en gråzon.

Myndighetsutövning får inte utövas av företag, men Skolverket har kringgått bestämmelsen genom att ingå avtal med enskilda anställda på Proffice. Formellt har uppdraget inte gått till bemanningsföretaget, skriver DN.

– Jag tycker inte detta är bra, säger Lena Marcusson till tidningen.

TT