Prövning av lärarlegitimationer väcker kritik

1:32 min

Det är i praktiken anställda hos bemanningsföretaget Proffice som avgör om 180 000 lärare ska få sin legitimation. Skolverkets handläggare har knappt om tid att granska dessas slutsatser. Men upplägget väcker kritik för att vara osäkert.

Rektor Tony Ivarsson tycker att upplägget känns rättsosäkert.

– Vi är verkligen överens att det känns liksom en mycket märklig lösning och kanske framför allt att man från lärarsidan tycker jag mig ha uppfattat, att man känner att det här verkar rättsosäkert, säger rektor Tony Ivarsson på Söderportsgymnasiet i Kristianstad.

För att hinna med att utfärda alla 180 000 lärarlegitimationer fram till den 1 juli i år har Skolverket anställt 65 personer via bemanningsföretaget Proffice.

Dessa 65 är nyutexaminerade akademiker som ska granska alla ansökningar, examensbevis och dokument och därefter väljer bifall eller avslag.

Professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet Lena Marcusson anser att upplägget hamnar i en gråzon.

– Ja, det är som sagt en gråzon det här och självklart är det att föredra att myndighetens egna anställda med den kompetens de har sköter de uppgifter som myndigheten har men jag kan förstå att det här är ett väldigt pressat läge samtidigt, säger Lena Marcusson.

Enligt Dagens Nyheters beräkningar har Skolverkets fem anställda som ska gå igenom alla ansökningar om lärarlegitimationer endast fyra minuter på sig per ansökan.

Men Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket, tillbakavisar kritiken om att systemet är rättsosäkert.

--Det är Skolverket som styr bedömningsprocessen. Det är vi som tar fram bedömningsverktygen. Det är vi som utbildar personerna och så fort det uppstår en oklar fråga så är det också hit den skickas. Vi har daglig kontakt med de personer som sitter i de lokaler som Proffice har, säger Tommy Lagergren.