Halland

Dödsolyckor i jordbruket fördubblade

Förra året omkom 13 personer i arbetsolyckor inom jord- och skogsbruket, nästan dubbelt så många som de sju som omkom under 2010, enligt preliminär statistik från Arbetsmiljöverket.

En av dödsolyckorna förra året skedde här i länet.

Totalt omkom 21 personer, varav 3 barn, i olyckor som kan relateras till lantbruk förra året. De tre barnen dog i samband med olika traktorolyckor.