Ingen snurr på vindkraften i länet

1:33 min

De senaste 18 månaderna har det bara byggts ett nytt vindkraftverk i länet. Samtidigt har antalet i vissa andra län fördubblats. Enligt Arne Andersson, handläggare på Energimyndigheten så kan det finns flera orsaker till att det byggs så få vindkraftverk i länet.

– Det kan vara markägarförhållanden, det kan vara markens beskaffenhet. Det är ju tättbebyggt, eller så kan det finnas andra motstående intressen vad gäller byggnader eller kulturminnen eller andra nationella riksintressen, som gör att det kan vara svårt att få plats med vindkraften just där, säger Arne Andersson på Energimyndigheten.

Det finns många orsaker till att det byggs få vindkraftverk i vissa län, medan byggandet i andra län har exploderat de senaste åren.

I Stockholms län har det bara byggts ett nytt vindkraftverk under perioden 1 januari 2010 - augusti 2011.

Det kan jämföras med 114 nya verk i Västra Götaland, eller 54 nya i Kalmar län under samma period.

Trots stora regionala skillnader är vindkraften på stark frammarsch i Sverige. Under den aktuella perioden ökade antalet vindkraftverk med nära 40 procent.

I augusti 2011 fanns det totalt 1880 verk i drift. De flesta finns i Skåne och Västra Götaland och de tre nordligaste Norrlandslänen.

Men Arne Andersson tror att det med ny teknik kan bli lättare att bygga på fler platser i länet:

– Det kan sannolikt bli lite större verk än idag, därför att man kan komma upp lite högre och komma åt vind som idag bromsas av vegetation i markplanet.

Han är övertygad om att fler vindkraftverk pressar ner elpriserna.

– Ju mer tillgång vi har till el, desto lägre blir ju priset, säger Arne Andersson.

Dan Segerson
dan.segerson@sr.se