Gotlänning krävs på 600 000 kronor

En gotlänning i 50-årsåldern har de senaste åren fått över 600 000 kronor i sjukersättning, utan att ha rätt till det. Nu kräver Försäkringskassan att han betalar tillbaka pengarna som han fått under tiden 2008 till 2011.

Försäkringskassan gör bedömningen att han inte längre, från och med juni 2008, haft en nedsatt arbetsförmåga och därmed inte haft rätt till sjukersättning.

Försäkringskassan anser också i sitt beslut att det inte finns något som talar för att mannen saknar betalningsförmåga och han därmed inte skall befrias från skulden på drygt 600 000 kronor.