ARBETSMILJÖVERKET

Akutgrupp ska rycka ut vid olyckor

1:25 min

Efter de senaste årens ökningar av arbetsplatsolyckor i Dalarna, har Arbetsmiljöverket nu tillsatt en akutgrupp som ska kunna rycka ut snabbt för att dokumentera vad som hänt.

– Vi har sett att antalet anmälningar ökar kraftigt. Det händer väldigt mycket allvarliga olyckor och tillbud, säger Anita Nordström, sektionschef på Arbetsmiljöverket i Falun.

Bara under förra året anmäldes över 800 olyckor på arbetsplatser i Dalarna och Gävleborg till Arbetsmiljöverket. Det är en ökning med 140 anmälningar jämfört med för fem år sen.

Och nu tillsätter alltså Arbetsmiljöverket en speciell akutgrupp som ska kunna rycka ut snabbare än idag på arbetsplatsolyckor.

– I gruppen ingår två inspektörer, jag själv och vår jurist. Vi har börjat jobba vid årsskiftet nu, berättar Anita Nordström.

Vad är syftet med här gruppen?

– Att vi ska ha en grupp som är tillgänglig för att rycka ut, göra besök, och på andra ta tag i de allvarliga olyckor som händer i vårt distrikt. Att det ska gå snabbt, att vi ska ha tid till det och att den personal som jobbar med den just här typen av frågor verkligen har rätt kompetens.