Landsbygdsskolorna som stängs

4:48 min

Friskolorna lockar allt fler elever, vilket i sin tur leder till att kommunala skolor måste stängas. Även högre krav på lärarbehörigheten kan göra att småskolor måste stänga. I Karlskrona har politikerna beslutat att lägga ner fyra mindre skolor och en av dom är Strömsberg, norr om Karlskrona. Hör ett reportage därifrån av Sven Börjesson och samtal med Rossana Dinamraca, från Vänsterpartiet och Ulrika Carlsson, Centerpartiet.