"Mobbaus pittää loppua nyt"

7:02 min

Levottomuus ja mobbninki on iso ongelma monessa koulussa ja nyt vanhemmat Pajalassa on kyllästynheet ja puuttuvat asihaan. Kymmenkunta vanhempaa on kokhointunu intressiryhmään "Isät ja pojaat" missä näytethän ette tätä ei hyväksytä. Henry Svarvare on yks näistä vanhemmista ko tämä on vaikuttanu hänen perhettä.

- Tyär laskee kunka monta päivää hällä on jäljellä tuossa helvetissä olla, hän sannoo.

Toinen joka kans haluaa muutosta on Mikael Niemi ja hän seliittää mistä on kyse.

Kyse on siittä ette järjestyssääntöjä/ordningsregler ei seurata. Oppilhaat myöhästyvät tunnista, heilä ei ole kampheita mitä het tartteva matkassa niinko pännyjä ja sutikumia ja työrauhaa ei ole olemassa ko jokku oppilhaat värkkäävät tunnila ja häirittevät muita, meinaa Henry Svarvare ja Mikalel Niemi. Kaikhiin pahiin on se krouvi mobbaus minkä häätyy topata, tykkää Mikael Nimei.     

Det handlar om att ordningsreglerna inte efterföljs. Elever kommer sent till lektionerna, de har inte med sig material som de behöver, tex pennor och suddgummi och det finns ingen arbetsro i klasserna, menar Henry Svarvare och Mikael Niemi. Det värsta är den grova mobbningen som måste stoppas, tycker Mikael Niemi.