Lärarleg prövas av bemanningsföretag

1:29 min

För att Skolverket ska hinna med att utfärda lärarlegitimationer till 180 000 lärare och förskollärare före den 1 juli har de anlitat bemanningsföretaget Proffice. Något som utbildningsminister Jan Björklund anser vara helt i sin ordning.

– Jag utgår ifrån att Skolverket lägger upp det så att man tar in en kvalificerad personal och att man utbildar dem och att besluten till slut fattas av Skolverket. I Sverige finns det en misstänksamhet när bemanningsföretag är involverade men det är ju inget märkvärdigt om en myndighet, ett företag eller en arbetsgivare under en viss tid har en ökad arbetsbelastning och då tar in mer personal, säger Björklund.

Den 1 juli träder den nya lagen i kraft som säger att alla tillsvidareanställda lärare och förskollärare ska ha lärarlegitimation. För att hinna med att utfärda alla legitimationer har Skolverket låtit 65 nyutexaminerade akademiker, som är anställda via bemanningsföretaget Proffice, att granska ansökningar, examen och dokument.

Att det är ett bemanningsföretag som sköter en del av processen har väckt frågor hos lärarkåren.

Tony Ivarsson, rektor för Söderportsgymnasiet i Kristianstad, anser att systemet känns rättsosäkert:

– Vi är verkligen överens att det känns liksom en mycket märklig lösning och kanske framför allt att man från lärarsidan tycker jag mig ha uppfattat, att man känner att det här verkar rättsosäkert, säger han.

Men Tommy Lagergren, avdelningschef vid Skolverket, tillbakavisar kritiken om att systemet är rättosäkert.

– När man hanterar så stora volymer på så kort tid finns det alltid en risk för att det blir fel någonstans men den risken har inte vi bedömt vara större för att vi har Proffice. Vi har fokuserat så mycket på att ha tydliga processer, och vi har arbetat mycket med rättssäkerheten, säger han.