HÖGSKOLA

Vill höja kvaliteten på svenska utbildningar

1:42 min

Regeringen vill skapa en ny myndighet som enbart ska granska kvaliteten på utbildningar vid högskolor och universitet. Förhoppningen är att få bort dåliga utbildningar som inte håller måttet.

– Kvaliteten på svenska högskoleutbildningar är ofta för låg, säger utbildningsminister Jan Björklund.

– Det innebär att kvaliteten på de kunskaper som svenska studenter har när de kommer ut från universitet och högskolor gör att de inte är tillräckligt förberedda för vuxenlivet och för de yrken som de ska ut i och vi behöver en mycket tuffare och skarpare statlig inspektion av kvaliteten ute i högskoleväsendet, fortsätter han.

Men är kvaliteten verkligen så dålig på högskolan?

– På många håll är den bra, men på alltför många håll är den för låg och behöver höjas, svarar Jan Björklund.

En statlig utredning lämnar i dag ett delförslag som innebär att tre högskolemyndigheter ersätts av två – Myndigheten för högskoleservice och internationellt samarbete samt Högskolemyndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn. Tanken är att den senare ska ägna sig helt åt kvalitetsfrågan.

Tidigare låg granskningen på Högskoleverket. Verket har de senaste åren slagit ner på exempelvis undermåliga lärarutbildningar, men verksamheten behöver ändå renodlas, anser Björklund.

– I längden är det inte hållbart att en och samma myndighet både ska vara den som granskar och samtidigt är den myndighet som ska komma med råd om hur man ska utveckla kvaliteten, säger han.

– Till sist så finns det en risk att man granskar det man själv har kommit på. Den risken vill man komma ifrån.

Regeringen har redan infört en liknande konstruktion på skolområdet där Skolinspektionen enbart sysslar med granskning och uppföljning. Det har fått effekt, enligt utbildningsministern.

– Man bevakar kvaliteten mycket, mycket skarpt och så vill jag att det ska fungera även på högskolans område. Det är ju för studenternas bästa, säger han.

Högskolemyndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn kan antagligen börja byggas upp i slutet av året, eller början av nästa år, enligt Jan Björklund.