LANDSTINGET

Förslag om politikers vårdbesök slopas

2:16 min

Landstingsstyrelsen backar nu och det blir inga skärpta regler för politikernas besök inom vården. Bakgrunden till förslaget är de många klagomål som riktats mot en enskild landstingspolitiker. Hans uppträdande ska ha varit störande och oetiskt i samband med besök på till exempel vårdcentraler.

– Under hösten har jag fört många samtal med honom, men också med hans parti, säger Inga-Lill Persson, Socialdemokratiska landstingsråd.

Dessutom har det alltså lagts fram ett förslag på ändrade regler för politikerbesöken. Förslaget gick bland annat ut på att alla besök inom landstingets verksamhet skulle anmälas till en berörd förvaltningschef.

Förslaget har fått stor kritik eftersom det funnits undantag i reglerna för landstingsledningen.

Frågan var uppe till debatt under landstingsstyrelsens arbetsutskotts möte i Falun i går. Punkten på dagordningen kallades "Gränsdragningsfrågor för politiska företrädare".

– Nu har vi pratat igenom det här och jag hoppas det ska bli en förbättring och förändring, säger Inga-Lill Persson, och landstingsstyrelsen tar alltså tillbaks sitt förslag.

– Blir det inte bättre får vi ta ett mer tydligt beslut.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se