35-åriga män lyckas sämst med aktieplaceringar

1:47 min

Bara för att man handlar ofta på börsen betyder det inte att man gör de största vinsterna. Det här visar en ny forskningsrapport från Institutet för finansforskning. Anders Anderson som står bakom rapporten säger att det är solklart vilka som lyckas sämst med sina investeringar.

Anders Anderson har analyserat hur en av nätmäklarnas kunder handlar och hur de lyckas med sina investeringar i värdepapper av olika slag. Av de 11 000 personer som ingår i undersökningen visar det sig att det är personerna med lägst inkomst som har minst spridning i sin aktieportfölj. Det är också de som lyckas sämst med sina investeringar.

Den som lyckas sämst är i genomsnitt en man, drygt 35 år gammal som nästan uteslutande investerat direkt i aktier, och äger alltså inga fonder.

Bäst lyckas den som i snitt är 43 år gammal och som har en förmögenhet på 2,6 miljoner. Bland dem som lyckas bäst är riskspridningen större och fler har universitetsutbildning. Dessutom finns det fler kvinnor bland dem som lyckats bäst, jämfört med den grupp som lyckats sämst.

Den data som Institutet för finansforskning analyserat är visserligen från 1999 till 2002. Nyare data går inte att få ut på grund av banksekretessen, säger Anders Anderson.

Efter börsfallet 2002 var det många småsparare som lämnade börsen, dessutom har den datoriserade handeln gjort att det i dag inte skiljer lika mycket mellan köp- och säljkurs, vilket gör att det är svårare att göra kortsiktiga vinster.

Men trots att mycket hänt på tio år betonar Anders Anderson att psykologin hos dem som handlar troligtvis är den samma. Och han tror inte att de som verkar ha för stor tilltro till sin förmåga förstår det själva.

– Jag tror att de allra flesta är omedvetna om det här. Därför att det är svårt att spara pengar och handla aktier. Och det är svårt att få en bra feedback på sina egna aktieaffärer. Det är helt klart att många i den här undersökningen skulle vara betjänta av en mer passiv strategi.