Arbetslösheten kan vara på väg att öka

Arbetslösheten kan vara på väg att öka i länet. Enligt Arbetsförmedlingen så finns det tecken som tyder på det. Samtidigt som fler skrivs in som arbetslösa så förmedlas allt färre jobb och varslen om uppsägning har ökat i länet. Södertälje är den kommun i länet som har högst andel arbetslösa, 13,8 procent.