God framtidstro på arbetsmarknaden

Antalet lediga jobb ökade på Gotland under december, men det gjorde också antalet arbetslösa personer enligt Arbetsförmedlingen. Många av de gotländska företagen har en god framtidstro inför 2012, med det finns fortfarande en oro kring vad som kommer att hända på finansmarknaden.

Cirka 220 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen på Gotland under december månad. Under hela 2011 anmäldes 3 200 lediga jobb till Arbetsförmedlingen, en stor del av dem var säsongs- och sommarjobb.

På Gotland var den öppna arbetslösheten var 5,2 procent av arbetskraften i december, jämfört med 4,7 procent i landet som helhet.

Arbetssökande som varit utan arbete i mer än 24 månader ökade med cirka 40 personer till 380.

Den 16 januari fanns det drygt 200 lediga jobb på Gotland.