Kulturministern får fråga om Palatset

Barnkulturhuset Palatsets framtid tas nu upp på högsta politiska nivå.
Miljöpartisten och riksdagsledamoten Mats Pertoft  vill veta om kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer att agera för att rädda kulturhuset som har stora ekonomiska problem.