Publikområdesbeskrivning SS 20 och SS 23, Rämmen 1 och Rämmen 2

Publikområdesbeskrivningar och GPS-koordinater för ovanstående sträckor i Rally Sweden 2012.

1B. Holmsjön

Infart från Liljendal…

N 60° 8′ 5″, E 14° 4′ 25”

… vid sträckan

N 60° 5′ 50″, E 14° 4′ 22”

Lättåtkomlig publikplats om du åker från Liljendal. Här har bilarna har fått upp ett högt tempo på snabb väg. Perfekta publikplatser på båda sidor vägen efter en tvär och sevärd hårnål. Därefter full attack på en lång raksträcka.


2B. Bergtjärn

Infart från väg 245…

N 60° 2′ 50″, E 14° 3′ 49”

… vid sträckan

N 60° 5′ 27″, E 14° 1′ 52”

Ett kurvigt vägavsnitt som passerar mellan sjöar i ett sjösystem. Där kan bilarna ses en lång sträcka från kalhyggen. Publikplats på höjd med god utsikt.

Här finns parkering och matförsäljning.


3B. Uddeholmshyttan

Infart från väg 245…

N 60° 2′ 35″, E 13° 56′ 24”

… vid sträckan

N 60° 3′ 37″, E 13° 54′ 24”

Nytt publikområde för den som vill se bilarna i högt tempo. Nytt hygge i lång utförsbacke ger perfekta publikplatser.


4B. Upplunden

Infart från väg 245…

N 60° 1′ 32″, E 13° 54′ 21”

… vid sträckan

 N 60° 3′ 14″, E 13° 53′ 20”

 Infart från Gustav Adolf…

N 60° 5′ 52″, E 13° 48′ 25”

… vid sträckan

N 60° 3′ 30″, E 13° 52′ 23”

Perfekt publikplats på nytt hygge i utförsbacke innan rallybilarna kommer ner mot det snabba vägskälet där de svänger till höger. Området fortsätter mot Gustav Adolf med infart norrifrån.   

Här finns parkering, miljöstation, matförsäljning.