موفقیت پلیس در مبارزه با بزهکاری در سودرتلیه

با تکیه بر همکاری با دهها اداره دیگر، پلیس شهر سودر تلیه توانسته است گروههای بزه کار را در این شهر به عقب براند. موفقیت پلیس سودرتلیه این امیدواری را بوجود آورده است که چنین روشی در شهر مالمو نیز جواب دهد و گروه های تبه کار را این شهر تحت کنترل درآورد.

بنگت سونسون رئیس پلیس کشور می گوید که نوع یزهکاری در شهر مالمو را می توان گروه های تبه کار و خلاف کاری سریالی نامید، و باید این نوع بزهکاری را از بین ببریم. او قول می دهد که پلیس شهر مالمو می تواند بر روی کمک های سراسری کشوری در این زمینه حساب کند.

بنگت سونسون رئیس پلیس کشور از یک نمونه موفق کار پلیسی در شهر سودرتلیه یاد می کند. بالاگرفتن درگیری ها میان دو گروه تبه کار به نامهای اکس تیم و شبکه سودرتلیه باعث شد پلیس این شهر نیروی خود بر روی این دو گروه متمرکز کند. درگیری بین این دو گروه در تابستان سال ٢٠١٠ به اوج خود رسید و دو برادر در یک کافه در این شهر به قتل رسیدند.

پائیز سال گذشته دادگاه ١٧ نفر از اعضای این دو گروه به جرم این قتل ها و نیز خلافکاریهای دیگر برگزار شد. موفقیت پلیس برای جمع آوری اطلاعات در باره این دو گروه تبه کار بدون تمرکز منابع بر روی این کار مقدور نبود. گونار اپل گرن کمیسر جنائی از پلیس مالمو که ریاست گروه ردیاب را برعهده داشت می گوید که صبر و تحمل یکی از پیش نیازهای کار پلیسی در این زمینه است.او می گوید که قتل دو برادر در سودرتلیه از ابتدا نزدیک بود که پرونده اش بسته شود

او اضافه می کند که این قتل ها در رابطه با اختلافات درونی گورههای تبه کار صورت گرفته بود و کسی نمی خواست در این رابطه تحقیق کند. اگر صبر و پایداری در تحقیقات نبود هرگز به این موفقیت های امروزی دست نمی یافتیم.

با صبر می توان شاهدان خاموش پرونده را نیز به سخن درآورد تا ترس خود را برای شهادت کنار بگذارند. همین چند روز پیش بود که یکی از قربانیان باج گیری جرات پیدا کرد که نزد پلیس شکایت کند. او می افزاید که پلیس باید اطمینان را در میان مردم ایجاد کند.

یکی دیگر از فاکتورهای موفقیت همکاری ادارات و سازمانها مختلف است. اداره مالیات، تقلب های مالیاتی این گروهها را بررسی کرده است، صندوق بیمه تخلفات بیمه ای این افراد را دنبال کرده است و ادارات جمع آوری مطالبات و گمرگ نیز همکاری های زیادی در این پرونده ها داشته اند. در مجموع ده سازمان و اداره و هشتاد نفر در این تحقیقات شرکت داشته اند. گونار اپل گرن از پلیس سودر تلیه می گوید که کنترل منابع مالی گروههای تبه کار بسیار مهم است

او می گوید که خلاف های دیگر شاید دلایل هویتی و شخصی داشته باشد اما گروههای تبه کار نیاز به چرخش پول دارند. اگر بتوان این را کنترل کرد و به طور مثال افراد نزدیک به تبه کاران مانند همسران و دوستان دختر آنها را تحت نظر گرفت پولهای آنها را ضبط کرد، ضربه شدیدی به آنها وارد آمده است.

اعضای این گروهها از وارد شدن اعضای خانواده خود به تحقیقات بسیار ناخرسند می شوند. و این را شنودهای تلفنی پلیس سودرتلیه میتواند تائید کند. گونار اپل گرن کمیسر جنائی سودرتلیه، تجربیات خود را در اختیار پلیس مالمو قرار داده است هر چند وضعیت در شهر مالمو پیچیده تر و پرونده بزرگتر است. تنها در سال ٢٠١١ نه قتل در این شهر صورت گرفته است که هشت قتل با اسلحه گرم بوده است. همچنین سی مورد اقدام به قتل با اسلحه صورت گرفته است. گونار اپل گرن از پلیس سودر تلیه می گوید که با اینکه وضعیت شهر مالمو وخیم تر از سودر تلیه است اما می توان روش کاری پلیس این شهر را در مالمو نیز امتحان کرد.

او می گوید که آنچه می توان از کار پلیس در شهر سودرتلیه آموخت، ساختار و روش کاری است. وضعیت شاید فرق کند اما ساختار کاری مشابه است.

پلیس مالمو در حال اجرای روشی مشابه برای حل پرونده این قتل ها و مبارزه با گروههای تبه کار است. اما برای این کار نیاز به یک همکاری در سطح ملی احساس می شود. مورگان یوهانسون از اعضای کمیسیون قضائی پارلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات ایده یک پلیس کشوری مانند اف بی آی امریکا ارئه کرده است. او همچنین به فعالیت های مهمتری در رابطه با گروههای تبه کار اشاره می کند و می گوید که بدون مبارزه با بیکاری و فعالیت های اجتماعی نمی توان با این گروهها مبارزه کرد. باید این را متوجه شویم که جلوی عضوگیری جدید این گروهها را بگیریم و برای این کار باید به جوانانی که در حال افتادن در دام این گروهها هستند، آینده دیگری را ارائه کرد.