Bibelsmuggling

3:31 min

Lisbet berättade om hur hon som 16-åring smugglade in 21 biblar till Sovjetunionen.