Fortsatt fallande bostadspriser är att vänta

2:43 min

Bostadspriserna fortsätter att falla. Utbudet av bostäder har ökat och i kombination med den ekonomiska osäkerheten i vår omvärld har bostadsmarknaden kylts av med fortsatta prisnedgångar.

Sett till hela 2011 har bostadsrätterna fallit med en procent i hela riket medan villorna har fallit med fyra procent. Statistiken kommer från ett av de största mäklarföretagen, Svensk fastighetsförmedling. Och prisfallen har ökat under senare delen av 2011.

I december backade bostadsrätterna med hela 11 procent. I Stockholmsområdet var nedgången mindre eller 3 procent medan prisfallen var större i både Göteborg och Malmö. Och prisfallen kommer att fortsätta under året tror Bengt Hansson, analytiker på statliga Bostadskreditnämnden, BKN.

– Ja, det tror jag man vågar säga i dagsläget. Det här är något som pågått sedan i våras, säger han.  Prisnedgången är störst på småhus och egna hem och inte så stor ännu på bostadsrätter. I och med att bostadspriserna i ett historiskt perspektiv och enligt många värdemått är så höga i dag, så kommer den här nedgången att fortsätta under några år. Det hindrar ju inte att det kan stanna av och gå upp någon månad, men trenden är nedåt.

Bengt Hansson håller fast sin tidigare prognos att bostadspriserna skulle falla med runt 20 procent . Drygt halva fallhöjden är nu kvar. Och har en trend med fallande priser inletts, precis som med stigande priser, så brukar denna trend fortsätta han.

– Ja, det svåra, omöjliga, är att säga när det vänder. Men när det väl har börjat gå i en riktning så fortsätter det upp eller ner och nu nedåt. Bostadspriser beter sig på det sättet.

Förstärks nedgången av den förväntade konjunkturnedgången i år?

 – Ja, hur snabbt det här nu blir beror väldigt mycket på konjunkturutvecklingen och vi får hoppas att arbetsmarknaden inte försämras alltför mycket utan att folk vågar räkna med att få behålla jobben och inkomsterna och kan förmå att fortsätta betala räntor på lånen, säger Bengt Hansson på BKN.

Räntorna är på väg ned igen och det skulle ju då kunna bromsa ett prisfall. Men Bengt Hansson tror att nedgången nu är igångsatt och räntorna kommer inte att bli lika låga som för några år sedan. Bankerna har ju ökat sina marginaler på bostadslånen. Vi kan också räkna med falland priser på fritidshus och att fastighetsmarknaden generellt blir svagare. Utbudet minskar och det tar längre tid att genomföra en affär.