Barnskyddsteam ger snabb hjälp åt utsatta barn

1:36 min

Ett barnskyddsteam som ska underlätta utredningar av misshandlade och sexuellt utnyttjade barn har öppnat på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gabriel Otterman, överläkare i teamet, säger att de nu kan ge snabb hjälp och rätt bedömning åt de utsatta barnen.

– Om ett spädbarn kommer in till akuten med omfattande skallskador eller blödningar i hjärnan kan vi göra en bedömning om sådana skador kan förekomma efter ett olycksfall från ett skötbord eller om det kan vara något annat, som misshandel, som gör att barnet uppvisar sådana skador.

Gabriel Otterman kallar barnskyddsteamet för multiprofessionellt eftersom de har kompetens inom flera områden, som till exempel barnmedicin och barnpsykologi. Det gör de unika i sitt slag och tanken är att de ska ha en helhetssyn på utsatta barn. Med den kompetens som teamet har ska de sedan snabbt kunna samverka med myndigheter, polis och åklagare och ge rätt vård, uppföljning och skydd åt barnet.

De senaste tjugofem åren har antal fall av barnmisshandel ökat dramatiskt och drabbar framförallt pojkar och barn under sex år. Barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala ska också arbeta förebyggande, sprida information och utbilda barnläkare inom området. Men Gabriel Otterman säger att målsättningen med verksamheten är ännu större.

– Vi ser förutsättningar för att ett nationellt centrum kan finnas här och utgå från barnsjukhuset och barnskyddsteamet. Vi hoppas på en utveckling åt det hållet.