AKADEMISKA SJUKHUSET

Bättre hjälp till barn som far illa

I dag invigdes ett nytt barnskyddsteam på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där ska kompetens samlas så att barn som utsatts för barnmisshandel och sexuella övergrepp lättare ska få rätt vård.

13-åriga Astrid Cederlöf talade på invigningen - har inte själv varit utsatt, men hon tror att centret kan betyda mycket för de som har det:

 – För de jag känner som blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp tror folk inte på, säger hon.

Teamet börjar jobba i en tid när allt fler fall av barnmisshandel anmäls. De fem åren mellan år 2005 till 2010 fördubblades antalet anmälningar om misshandel inom familjen av barn upp till sex år.

Men enligt en färsk rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet, är det främst socialtjänsten och skolan som polisanmälen - och betydligt mer sällan sjukvården.

Vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har det under flera decennier har det forskats och utvecklats metoder kring hur man ska jobba med barn som utsatts. Nu ska barnskyddsteamet ge råd vid anmälningar och utredningar och även utbilda barnläkare på området, berättar Gabriel Otterman, är överläkare inom barnskyddsteamet.

Hur säkert är det att fler barn kommer att kunna få hjälp?

– Jag kan inte lova, men det är inte första barnskyddscentret i världen, erfarenheter finns framförallt i engelsktalande länder. Där har man sett att det är mer effektivt och att man gör anmälan på rätt barn och ökar träffsäkerheten i vårt arbete, säger Gabrierl Otterman.

Till en början fokuserar man på Uppsala- och Örebroregionen, men på sikt kan det komma att byggas upp ett nationellt centrum för barnmisshandel liknande Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala.

Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, invigde centret.

– Det här centret kommer att vara väldigt betydelsefullt för Sverige - oavsett om det blir ett nationellt barnfridsscentrum, för här ryms så mycket kunskap och kompetens, sa hon.