ARBETSMILJÖN I VÅRDEN

Brister på akutsjukhus - Värnamo utan anmärkning

2:47 min

Vid Arbetsmiljöverkets senaste inspektion av 60 akutsjukhus fann man brister i arbetsmiljön vid 54 av dem. Nu hotas flera sjukhus med böter på upp till två miljoner kronor.

– När vi är ute på landets sjukhus ser man ju tydliga tecken på det här, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, och exemplifierar:

– Vi kan hitta allvarligt sjuka patienter i korridorer, duschrum och till och med på expeditioner. Vi har också sett exempel på att utrymningsvägar är blockerade så att om det värsta tänkbara skulle inträffa så kan det vara svårt att utrymma.

I en ny rapport beskriver Arbetsmiljöverket hur det ser ut på 60 av landets akutsjukhus. Vid inspektionerna fann man brister på 54 av sjukhusen, bland annat på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Höglandssjukhuset i Eksjö. Brister som framförallt är kopplade till hög arbetsbelastning och platsbrist.

Och det är en verklighet som överläkare Klas Sjöberg vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, märker av dagligen.

– En tilltagande del av arbetstiden går åt till att leta efter platser till patienter. De hamnar ofta på fel ställe, vilket leder till en sämre arbetsmiljö för människor blir stressade och irriterade, berättar han.

– Och sen blir man tvungen att tillgripa extraordinära åtgärder. Nu häromveckan hade vi två patienter som fick åka till Köpenhamn. Det är ju ganska extremt, att man till och med väljer vård utanför det egna landet för att kunna klara situationen, säger överläkare Klas Sjöberg.

Att ta in fler patienter än man har plats till är i det närmaste normalt på många sjukhus i dag, enligt rapporten. Samtidigt har tempot och vårdtyngden ökat genom fler äldre och multisjuka patienter.

Inom psykatrin ökar hot och våld i takt med att fler skrivs in på avdelningarna. Redan för flera år sedan utdömde Arbetsmiljöverket miljonviten bland annat för att sängar stod så tätt att personalen inte kunde arbeta och att patienter placerades utanför sjuksalarna.

Nu höjs vitesbeloppen bland annat för Skånes universitetssjukhus som hotas av två miljoner i böter och för Helsingborgs lasarett med en miljon.

– Vi tror att det kommer att få effekt, men min bild är ändå att man i landstingen har en tanke och ärligt uppsåt att komma tillrätta med det här, så vi tror att vi ser en förändring nu, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Hur oroliga är ni för vårdpersonalens hälsa?

– Det är en ganska tuff arbetssituation framförallt för många kvinnor och det kanske tvingar fram deltid, sjukskrivningar, kanske förtida pension. Så efter ett hårt ganska slitsamt arbetsliv med jätteviktiga arbetsuppgifter blir resultatet en väldigt låg pension. Det är inte en acceptabel situation, säger Sjöberg.

Anna Larsson och Susanne Rhodiner